The Official Website of the city of Las Piñas

News

Mayor Mel Aguilar congratulated the new set officers from the different homeowners association of the city. The new set of officers took their oath of office before Mayor Aguilar at the Las Piñas City Hall this morning. These officers are from the following homeowners association: Centraza ...

The newly procured Personal Protection Equipment (PPE) were turned over to the staff of the Bureau of Fire Protection Office of Las Piñas City after today’s flag raising activity. Mayor Mel Aguilar led the turn over ceremony together with Regional Director (NCR) Senior Supt. Wilberto ...

Pinayuhan ni Mayor Mel Aguilar ang mga bagong kasal  na ang pag-aasawa ay pagtanggap na may “Forever.” Nangyari ang kasalan noong nakaraang  Martes. Regular na may nagaganap na kasalang bayan sa Las Piñas City Hall bilang public service sa mga nais magpakasal na walang...